• Hóa học & vật liệu

    kết cấu trải thảm

    Giải thích EN: A three-dimensional fabric that is usually machine produced and used for carpeting. Giải thích VN: Kết cấu 3 chiều, thường là các máy được sản xuất và sử dụng để trải thảm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X