• Xây dựng

  cầu (máng) dẫn ống
  cống ngầm ống

  Giải thích EN: A section of pipe that permits water to flow under a roadway or other embankment. Giải thích VN: Một phần ống nước cho phép nước chảy dưới đường hoặc đê khác.

  cống ống

  Kỹ thuật chung

  cống tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X