• /´pleinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ bào
  Máy bào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy bào

  Giải thích EN: A machine fitted with milling cutters that is used to smooth a previously softened road surface.. Giải thích VN: Máy móc được gắn máy cán được dùng để san phẳng bề mặt đường đã được làm mềm.

  máy là phẳng
  ice planer
  máy là phẳng (nước) đá
  ice planer
  máy là phẳng đá
  máy san đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X