• /´miliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xay, sự nghiền, sự cán
  Sự khía rãnh; sự làm gờ (đồng tiền)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự phay, sự nghiền nhỏ, sựxay nhỏ

  Cơ khí & công trình

  sinh phoi phay

  Toán & tin

  sự ngọt ngào

  Xây dựng

  sự ngào

  Kỹ thuật chung

  cán
  nghiền
  additional milling
  sự nghiền chất phụ gia
  ball milling
  sự nghiền thành hạt
  chemical milling
  nghiền bằng hóa chất
  drum milling machine
  máy nghiền kiểu tang quay
  milling bodies
  vật liệu nghiền
  milling bodies
  vật thể nghiền
  milling cutter
  máy nghiền (giấy)
  milling ore
  quặng nghiền
  milling process
  phương pháp nghiền
  uranium milling
  sự nghiền urani
  phay
  angle milling cutter
  lưỡi phay hình nón
  angular milling
  phay góc
  angular milling
  sự phay (mặt phẳng) nghiêng
  angular milling
  sự phay góc
  automatic milling machine
  máy phay tự động
  bench-milling machine
  máy phay để bàn
  boring and milling machine
  máy khoan phay
  boring and milling machine
  máy phay và doa
  broach milling
  sự phay chuốt
  cam milling
  sự phay cam
  cam-milling attachment
  phụ tùng phay cam
  cam-milling machine
  máy phay (chép hình) cam
  cam-milling machine
  máy phay cam
  cam-milling machine
  máy phay chép hình cam
  circular continuous milling machine
  máy phay đứng có bàn quay
  circular continuous milling machine
  máy phay liên tục có bàn quay
  circular milling
  sự phay mặt trụ
  circular milling
  sự phay tròn
  circular milling attachment
  đồ gá phay tròn
  circular milling machine
  máy phay mặt trụ
  circular milling machine
  máy phay tròn
  circular milling table
  bàn phay quay vạn năng
  climb milling
  sự phay thuận
  concave milling cutter
  dao phay lõm
  coned milling cutter
  dao phay hình nón
  continuous drum milling machine
  máy phay thùng (tác dụng) liên tục
  conventional milling
  sự phay nghịch
  coordinate-milling machine
  may phay tọa độ
  copy milling
  sự phay chép hình
  copy milling
  sự phay theo công tua
  copy milling templet
  dưỡng phay chép hình
  copy-milling attachment
  đồ gá phay chép hình
  copy-milling machine
  máy phay chép hình
  copying milling machine
  máy phay chép hình
  corner (roundingmilling) cutter
  dao phay góc lượn
  corvex milling cutter
  dao phay lồi
  crossbed-milling machine
  máy phay bệ ngang
  cup up milling
  sự phay nghịch
  curve-milling machine
  máy phay chép hình kín
  cutdown milling
  sự phay thuận
  cylindrycal milling cutter
  dao phay trụ tròn
  die-sinking milling machine
  máy phay chép hình khối
  double angle milling cutter
  lưỡi phay hình nón
  dovetail-milling cutter
  dao phay góc
  dovetail-milling cutter
  dao phay một mặt
  down milling
  sự phay thuận
  down-cut milling
  sự phay thuận
  duplicating milling machine
  máy phay chép hình
  end milling
  sự phay đầu mút
  end milling
  sự phay mặt đầu
  end-milling cutter
  dao phay mặt đầu
  end-milling cutter
  dao phay mặt mút
  end-milling cutter
  dao phay ngón
  end-milling cutter
  dao phay trụ đứng
  external milling
  sự phay (mặt) ngoài
  face cam milling machine
  máy phay chép hình cam mặt đầu
  face milling
  sự phay đầu mút
  face milling
  sự phay mặt đầu
  face milling machine
  máy phay bào
  face-and-side milling cutter
  dao phay ba mặt
  face-milling cutter
  dao phay mặt đầu
  face-milling cutter
  dao phay mặt mút
  face-milling cutter with inserted blades
  dao phay mặt có lưỡi chắp
  fine milling
  phay chính xác
  fine milling
  phay tinh
  fine milling
  sự phay tinh
  finish milling
  sự phay hoàn thiện
  finish milling
  sự phay tinh
  fish-tail (milling) cutter
  dao phay rãnh mang cá
  forge-milling machine
  máy phay thô cỡ lớn
  form milling
  sự phay chép hình
  form milling
  sự phay định hình
  form milling machine
  máy phay định hình
  form-milling cutter
  dao phay định hình
  formed-milling cutter
  dao phay định hình
  gang milling
  sự phay bằng bộ dao
  gang milling cutter
  dao phay tổ hợp
  gang milling cutter
  dao phay bộ
  gang-milling cutter
  dao phay tổ hợp
  gang-milling cutter
  dao phay bộ
  gear milling
  sự dao phay (bánh răng)
  gear milling cutter
  lưỡi phay răng bánh xe
  gear milling machine
  máy phay răng
  gear-milling machine
  máy phay răng
  gear-teeth milling cutter
  dao phay gọt bánh răng
  half-side (milling) cutter
  dao phay hai mặt kề
  helical milling
  dao phay rãnh xoắn
  helical milling
  sự phay (rãnh) xoắn
  helical milling
  sự phay xoắn ốc
  helical milling cutter
  dao phay rãnh xoắn
  helical milling cutter
  dao phay xoắn ốc
  high performance milling
  sự phay năng suất cao
  hob thread milling machine
  máy phay lăn răng
  hollow milling
  sự phay bao hình
  hollow milling
  sự phay mặt bao
  horizontal boring and milling ma-chine
  máy phay và doa ngang
  horizontal boring and milling machine
  máy doa và phay ngang
  horizontal milling
  sự phay ngang
  horizontal milling machine
  máy phay ngang
  horizontal milling spindle
  trục ngang máy phay
  horizontal milling spindle
  trục phay ngang
  hydromantic milling machine
  máy phay thủy lực
  index milling
  sự phay (có) phân độ
  inserted blade milling cutter
  dao phay lưỡi chắp
  inserted blade milling cutter
  dao phay răng chắp
  inserted blade milling cutter
  đầu dao phay
  inserted tooth milling cutter
  dao phay răng chắp
  inserted tooth-milling cutter
  dao phay răng chắp
  interlocking side (milling) cutter
  dao phay ghép căn ba mặt
  internal milling
  sự phay (mặt) trong
  internal milling cutter
  dao phay trong
  keyway milling
  sự phay khe
  keyway milling
  sự phay rãnh then
  keyway-milling machine
  máy phay khe
  keyway-milling machine
  máy phay rãnh then
  knee milling machine
  máy phay côngxôn
  knee-and-column milling machine
  máy phay công xôn
  knee-and-column milling machine
  máy phay công xôn-trụ
  lincoln-type milling machine
  máy phay giường hai trụ
  longitudinal milling
  sự phay dọc
  milling attachment
  đồ gá máy phay
  milling attachment
  đồ gá phay
  milling cut
  sự cắt phay
  milling cut
  sự phay
  milling cutter
  dao phay
  milling cutter
  lưỡi phay
  milling cutter
  máy phay
  milling cutter with protuberance
  dao phay có lẹo
  milling cutter with spiral teeth
  dao phay răng xoắn
  milling cutter with straight teeth
  dao phay răng thẳng
  milling cutting arbor
  trục gá dao phay
  milling excavator
  máy xúc phay đất
  milling feed
  bước tiến dao phay
  milling feed
  sự ăn dao phay
  milling feed
  sự chạy dao phay
  milling head
  đầu dao phay
  milling machine
  máy phay
  milling machine
  máy phay (bào)
  milling machine arbor
  trục gá dao phay
  milling machine attachment
  phụ tùng máy phay
  milling machine standard
  bệ máy phay
  milling machine table
  bàn máy phay
  milling machine table
  bàn phay
  milling oil
  dầu phay
  milling process
  kỹ thuật phay
  milling slide
  bàn dao máy phay
  milling speed
  tốc độ phay
  milling spindle
  đầu trục máy phay
  milling table
  bàn máy phay
  milling table
  bàn phay
  milling template
  khuôn phay chép hình
  milling template
  dưỡng phay chép hình
  milling tool
  dụng cụ phay
  milling worker
  thợ phay
  model maker's milling machine
  máy phay làm khuôn mẫu
  module milling cutter
  dao phay môđun
  multiple-head milling cutter
  dao phay gồm nhiều đầu
  nicked teeth milling cutter
  dao phay khắc lưỡi (để bẻ phoi)
  numerical control milling machine
  máy phay điều chỉnh số
  offset-milling machine
  máy phay
  opposed milling
  sự phay nghịch
  ordinary milling
  sự phay nghịch
  parallel milling cutter
  dao phay song song
  parallel milling machine
  máy phay đứng hai trục chính
  parallel-stroke milling
  sự phay dọc
  pattern milling machine
  máy phay mẫu (vạn năng)
  pendulum milling
  sự phay kiểu con lắc
  pendulum milling
  sư phay qua lại
  peripheral milling
  sự phay bao hình
  plain horizontal milling machine
  máy phay ngang
  plain milling
  sự phay (mặt) phẳng
  plain milling
  sự phay mặt phẳng
  plain milling machine
  máy phay ngang thông dụng
  plain-milling cutter
  dao phay phẳng
  plane milling
  sự phay (mặt) phẳng
  planer milling
  sự phay phẳng
  planer-type milling machine
  máy phay giường
  planetary milling
  sự phay hành tinh
  planetary milling
  sự phay qua lại
  plunge milling
  sự phay cắt chìm
  plunge milling
  sự phay chìm
  plunge-cut milling
  sự phay cắt chìm
  plunge-cut milling
  sư phay chìm
  possibility of milling machine
  khả năng của máy phay
  precision milling
  phay chính xác
  precision milling
  phay tinh
  production milling machine
  máy phay sản xuất
  profile milling
  sự phay chép định hình
  profile milling
  sự phay định hình
  profile milling
  sự phay theo công tua
  profile-milling machine
  máy phay chép hình
  profile-milling machine
  máy phay định hình
  quarter-round milling cutter
  dao phay góc lượn
  rack milling attachment
  đồ gá phay thanh răng
  rack milling cutter
  dao phay thanh răng
  rack milling machine
  máy phay thanh răng
  rack tooth milling cutter
  dao (phay) hớt lưng
  radial milling cutter
  dao phay rãnh hướng tâm
  relief milling
  sự phay hớt lưng
  relieved-milling cutter
  dao phay hớt lưng
  reproducing pattern milling machine
  máy phay chép hình làm khuôn mẫu (mô hình)
  right-hand milling cutter
  dao phay phải
  roll milling
  sự phay lăn
  rotary continuous milling machine
  máy phay đứng có bàn quay
  rotary table milling machine
  máy phay có bàn xoay
  rough milling
  sự phay thô
  rounding-off milling cutter
  dao phay mép
  screw thread milling machine
  máy phay ren
  side milling
  sự phay mặt đầu
  side milling cutter
  dao phay ba mặt
  side-and-face milling cutter
  dao phay ba mặt
  skin-milling machine
  máy phay giường
  slab milling
  sự phay phẳng
  slab milling
  sự phay tâm
  slab milling cutter
  dao phay phôi tấm
  slab milling cutter
  dao phay rộng bản
  slab milling machine
  máy phay rộng (gia công các mặt phẳng rộng)
  slot milling
  sự phay khe
  slot milling
  sự phay rãnh then
  slot milling machine
  máy phay khe
  slot milling machine
  máy phay rãnh then
  slot milling machine
  máy phay then
  slotting milling cutter
  dao phay rãnh kiểu đĩa
  spiral milling
  sự phay (rãnh) xoắn
  spiral milling
  sự phay rãnh xoắn
  spiral milling
  sự phay xoắn ốc
  spiral milling attachment
  đồ gá phay rãnh xoắn
  spiral milling attachment
  đồ gá phay xoắn ốc
  spiral milling cutter
  dao phay rãnh xoắn
  spiral milling cutter
  dao phay xoắn ốc
  spiral-milling cutter
  dao phay (có) răng xoắn
  spline shaft milling cutter
  dao phay (trục) then hoa
  spline-and-keyway milling machine
  máy phay then hoa
  standard milling
  sự phay chuẩn
  standard milling
  sự phay nghịch
  step milling
  sự phay bậc
  step-cut milling
  sự phay bậc thang
  straddle (milling) cutter
  cặp dao phay giãn cách
  straight milling
  sự phay dọc
  surface milling
  sự phay lớp phủ
  surface milling
  sự phay mặt
  surface-milling machine
  máy phay giường
  surface-milling machine
  máy phay mặt
  surface-milling machine
  máy phay mặt phẳng
  surface-milling machine
  máy phay ngang
  tap flute milling machine
  máy phay rãnh tarô
  taper milling
  sự phay hình nón
  templet milling
  sự phay chép hình
  templet milling
  sự phay theo đường
  thread milling
  sự phay ren
  thread milling cutter
  dao phay khía ren
  thread-milling cutter
  dao phay ren
  thread-milling hob
  dao phay lăn ren
  thread-milling machine
  máy phay ren
  three-dimensional milling
  sự phay ba chiều
  three-side milling
  sự phay ba mặt (đồng thời)
  tracer milling
  sự phay chép hình
  universal milling machine
  máy phay toàn năng
  universal milling machine
  máy phay vạn năng
  up milling
  sự phay nghịch
  up-milling
  sự phay nghịch
  upcut milling
  sự phay chuẩn
  upcut milling
  sự phay nghịch
  vertical milling machine
  máy phay đứng
  vertical milling spindle
  trục đứng máy phay
  vertical plano-milling machine
  máy phay giường có trục chính (thẳng) đứng
  wheel milling machine
  máy phay bánh xe
  worm gear milling machine
  máy phay bánh vít
  worm milling cutter
  dao phay trục vít
  worm thread milling machine
  máy phay trục vít
  worm-milling machine
  máy phay trục vít
  sự làm giàu
  sự mài
  sự nghiền
  additional milling
  sự nghiền chất phụ gia
  ball milling
  sự nghiền thành hạt
  uranium milling
  sự nghiền urani
  sự nghiền (quặng)
  sự nghiền vụn
  sự phay
  angular milling
  sự phay (mặt phẳng) nghiêng
  angular milling
  sự phay góc
  broach milling
  sự phay chuốt
  cam milling
  sự phay cam
  circular milling
  sự phay mặt trụ
  circular milling
  sự phay tròn
  climb milling
  sự phay thuận
  conventional milling
  sự phay nghịch
  copy milling
  sự phay chép hình
  copy milling
  sự phay theo công tua
  cup up milling
  sự phay nghịch
  cutdown milling
  sự phay thuận
  down milling
  sự phay thuận
  down-cut milling
  sự phay thuận
  end milling
  sự phay đầu mút
  end milling
  sự phay mặt đầu
  external milling
  sự phay (mặt) ngoài
  face milling
  sự phay đầu mút
  face milling
  sự phay mặt đầu
  fine milling
  sự phay tinh
  finish milling
  sự phay hoàn thiện
  finish milling
  sự phay tinh
  form milling
  sự phay chép hình
  form milling
  sự phay định hình
  gang milling
  sự phay bằng bộ dao
  helical milling
  sự phay (rãnh) xoắn
  helical milling
  sự phay xoắn ốc
  high performance milling
  sự phay năng suất cao
  hollow milling
  sự phay bao hình
  hollow milling
  sự phay mặt bao
  horizontal milling
  sự phay ngang
  index milling
  sự phay (có) phân độ
  internal milling
  sự phay (mặt) trong
  keyway milling
  sự phay khe
  keyway milling
  sự phay rãnh then
  longitudinal milling
  sự phay dọc
  opposed milling
  sự phay nghịch
  ordinary milling
  sự phay nghịch
  parallel-stroke milling
  sự phay dọc
  pendulum milling
  sự phay kiểu con lắc
  pendulum milling
  sư phay qua lại
  peripheral milling
  sự phay bao hình
  plain milling
  sự phay (mặt) phẳng
  plain milling
  sự phay mặt phẳng
  plane milling
  sự phay (mặt) phẳng
  planer milling
  sự phay phẳng
  planetary milling
  sự phay hành tinh
  planetary milling
  sự phay qua lại
  plunge milling
  sự phay cắt chìm
  plunge milling
  sự phay chìm
  plunge-cut milling
  sự phay cắt chìm
  plunge-cut milling
  sư phay chìm
  profile milling
  sự phay chép định hình
  profile milling
  sự phay định hình
  profile milling
  sự phay theo công tua
  relief milling
  sự phay hớt lưng
  roll milling
  sự phay lăn
  rough milling
  sự phay thô
  side milling
  sự phay mặt đầu
  slab milling
  sự phay phẳng
  slab milling
  sự phay tâm
  slot milling
  sự phay khe
  slot milling
  sự phay rãnh then
  spiral milling
  sự phay (rãnh) xoắn
  spiral milling
  sự phay rãnh xoắn
  spiral milling
  sự phay xoắn ốc
  standard milling
  sự phay chuẩn
  standard milling
  sự phay nghịch
  step milling
  sự phay bậc
  step-cut milling
  sự phay bậc thang
  straight milling
  sự phay dọc
  surface milling
  sự phay lớp phủ
  surface milling
  sự phay mặt
  taper milling
  sự phay hình nón
  templet milling
  sự phay chép hình
  templet milling
  sự phay theo đường
  thread milling
  sự phay ren
  three-dimensional milling
  sự phay ba chiều
  three-side milling
  sự phay ba mặt (đồng thời)
  tracer milling
  sự phay chép hình
  up milling
  sự phay nghịch
  up-milling
  sự phay nghịch
  upcut milling
  sự phay chuẩn
  upcut milling
  sự phay nghịch
  sự tuyển khoáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X