• (đổi hướng từ Cutters)
  /´kʌtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cắt; vật để cắt, máy cắt, máy băm
  Thuyền một cột buồm
  Xuồng ca nô (của một tàu chiến)
  revenue cutter
  tàu hải quan (ở bờ biển chuyên bắt hàng lậu)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dao cắt, thiết bị cắt

  Cơ khí & công trình

  dao cắt quay
  lưỡi cắt quay
  thiết bị cắt

  Xây dựng

  kềm cắt
  kéo cắt

  Điện tử & viễn thông

  đầu khắc (đĩa)

  Điện

  mũi cắt

  Kỹ thuật chung

  kìm cắt
  dao phay răng
  coarse-pitch cutter
  dao phay răng bước lớn
  coarse-pitch cutter
  dao phay răng lớn
  cutter head
  dao phay răng chắp
  fine-pith cutter
  dao phay răng bước nhỏ
  fine-pith cutter
  dao phay răng nhỏ
  form gear cutter
  dao phay răng định hình
  hub-type shaper cutter
  dao phay răng chắp
  inserted blade cutter
  dao phay răng chắp
  inserted blade milling cutter
  dao phay răng chắp
  inserted tooth cutter
  dao phay răng chắp
  inserted tooth milling cutter
  dao phay răng chắp
  inserted tooth-milling cutter
  dao phay răng chắp
  involute gear cutter
  dao phay răng thân khai
  milling cutter with spiral teeth
  dao phay răng xoắn
  milling cutter with straight teeth
  dao phay răng thẳng
  profile gear cutter
  dao phay răng định hình
  saw tooth cutter
  dao phay răng cưa
  dao cắt
  dao cắt răng
  milling cutter
  dao cắt răng (chạy tròn)
  dao phay
  angular cutter
  dao phay góc
  backing-off cutter
  dao (phay) hớt lưng
  ball cutter
  dao phay (hình) cầu
  bevel cutter
  dao phay mặt nghiêng
  bevel gear cutter
  dao phay bánh răng côn
  channeling cutter
  dao phay rãnh
  coarse-pitch cutter
  dao phay răng bước lớn
  coarse-pitch cutter
  dao phay răng lớn
  concave milling cutter
  dao phay lõm
  coned milling cutter
  dao phay hình nón
  conical cutter
  dao phay hình côn
  corm cutter
  dao phay định hình
  corner (roundingmilling) cutter
  dao phay góc lượn
  corner cutter
  dao phay lượn góc
  corvex milling cutter
  dao phay lồi
  cotter-mill cutter
  dao phay rãnh then
  cutter arbor
  trục gá dao phay
  cutter head
  dao phay lưỡi chắp
  cutter head
  dao phay răng chắp
  cutter head
  đầu dao phay
  cutter lift
  mặt hớt lưng dao phay
  cutter relief
  mặt hớt lưng dao phay
  cutter relieving machine
  máy hớt lưng (dao phay)
  cylindrical cutter
  dao phay trục tròn
  cylindrycal milling cutter
  dao phay trụ tròn
  disk cutter
  dao phay đĩa
  double equal angle cutter
  dao phay dạng chữ V
  double equal angle cutter
  dao phay cân hai góc
  double-bladed cutter
  dao phay hai góc
  dovetail cutter
  dao phay góc
  dovetail cutter
  dao phay một mặt
  dovetail-milling cutter
  dao phay góc
  dovetail-milling cutter
  dao phay một mặt
  drill fluting cutter
  dao phay rãnh mũi khoan
  duplex gear cutter
  dao phay răng
  end cutter
  dao phay (mặt) mút
  end-milling cutter
  dao phay mặt đầu
  end-milling cutter
  dao phay mặt mút
  end-milling cutter
  dao phay ngón
  end-milling cutter
  dao phay trụ đứng
  equal-angle cutter
  dao phay cân hai góc
  face cutter
  dao phay mặt đầu
  face cutter
  dao phay mặt mút
  face-and-side milling cutter
  dao phay ba mặt
  face-milling cutter
  dao phay mặt đầu
  face-milling cutter
  dao phay mặt mút
  face-milling cutter with inserted blades
  dao phay mặt có lưỡi chắp
  faced cutter
  dao phay mặt nút
  facing cutter
  dao phay mặt đầu
  facing cutter
  dao phay mặt mút
  fine-pith cutter
  dao phay răng bước nhỏ
  fine-pith cutter
  dao phay răng nhỏ
  finger cutter
  dao phay ngón
  finishing cutter
  dao phay tinh
  fish-tail (milling) cutter
  dao phay rãnh mang cá
  fluting cutter
  dao phay rãnh
  fly cutter
  dao phay lia
  flying cutter
  dao phay lia
  form gear cutter
  dao phay răng định hình
  form-milling cutter
  dao phay định hình
  formed circular cutter
  dao phay định hình vòng tròn
  formed cutter
  dao phay định hình
  formed-milling cutter
  dao phay định hình
  gang milling cutter
  dao phay tổ hợp
  gang milling cutter
  dao phay bộ
  gang-milling cutter
  dao phay tổ hợp
  gang-milling cutter
  dao phay bộ
  gap cutter
  dao phay khe
  gashing cutter
  dao phay rãnh định hình
  gear cutter
  dao phay môđun
  gear cutter
  dao phay răng
  gear stocking cutter
  dao phay thô (bánh) răng
  gear-teeth milling cutter
  dao phay gọt bánh răng
  generating cutter
  dao phay lăn
  generating cutter
  dao phay lăn răng
  generating cutter
  dao phay vít
  grooving cutter
  dao phay rãnh
  half-side (milling) cutter
  dao phay hai mặt kề
  heading cutter
  dao phay mũ
  helical milling cutter
  dao phay rãnh xoắn
  helical milling cutter
  dao phay xoắn ốc
  hobbing cutter
  dao phay lăn
  hobbing cutter
  dao phay vít
  hole boring cutter
  dao phay rỗng
  hole-type cutter
  dao phay có lỗ lắp
  hole-type cutter
  dao phay kiểu trục gá
  hub-type shaper cutter
  dao phay răng chắp
  inserted blade cutter
  dao phay lưỡi chắp
  inserted blade cutter
  dao phay răng chắp
  inserted blade cutter
  đầu dao phay
  inserted blade milling cutter
  dao phay lưỡi chắp
  inserted blade milling cutter
  dao phay răng chắp
  inserted blade milling cutter
  đầu dao phay
  inserted tooth cutter
  dao phay lưỡi chắp
  inserted tooth cutter
  dao phay răng chắp
  inserted tooth cutter
  đầu dao phay
  inserted tooth milling cutter
  dao phay răng chắp
  inserted tooth-milling cutter
  dao phay răng chắp
  interlocking side (milling) cutter
  dao phay ghép căn ba mặt
  internal milling cutter
  dao phay trong
  inverse dovetail cutter
  dao phay góc
  inverse dovetail cutter
  dao phay một mặt
  inverse dovetail cutter
  dao phay rãnh mang cá
  involute gear cutter
  dao phay môdun
  involute gear cutter
  dao phay phức tạp
  involute gear cutter
  dao phay răng thân khai
  keyway cutter
  dao phay rãnh
  keyway cutter
  dao phay rãnh chữ T
  keyway cutter
  dao phay rãnh then
  milling cutter with protuberance
  dao phay có lẹo
  milling cutter with spiral teeth
  dao phay răng xoắn
  milling cutter with straight teeth
  dao phay răng thẳng
  module milling cutter
  dao phay môđun
  multiple-head milling cutter
  dao phay gồm nhiều đầu
  multiple-tooth gear cutter
  dao phay định hình vòng tròn
  narrowing cutter
  dao phay mỏng
  nicked teeth milling cutter
  dao phay khắc lưỡi (để bẻ phoi)
  parallel hobbing cutter
  dao phay lăn trụ tròn
  parallel milling cutter
  dao phay song song
  plain-milling cutter
  dao phay phẳng
  profile cutter
  dao phay định hình
  profile gear cutter
  dao phay răng định hình
  quarter-round milling cutter
  dao phay góc lượn
  rack cutter
  dao phay thanh răng
  rack milling cutter
  dao phay thanh răng
  rack tooth milling cutter
  dao (phay) hớt lưng
  radial milling cutter
  dao phay rãnh hướng tâm
  radius form cutter
  dao phay định hình góc lượn
  reamer cutter
  dao phay rãnh mũi doa
  reamer fluting cutter
  dao phay rãnh mũi roa
  relieved cutter
  dao (phay) hớt lưng
  relieved-milling cutter
  dao phay hớt lưng
  right-hand milling cutter
  dao phay phải
  rose cutter
  dao phay hình cầu
  roughing cutter
  dao phay cắt khô
  roughing cutter
  dao phay cắt thô
  rounding-off milling cutter
  dao phay mép
  running-down cutter
  dao phay rỗng
  saw tooth cutter
  dao phay răng cưa
  screw-on cutter
  dao phay vít
  screw-slotting cutter
  dao phay rãnh vít
  shank cutter
  dao phay có chuỗi
  shell end cutter
  dao phay lắp chuôi
  side and face cutter
  dao phay ba mặt
  side milling cutter
  dao phay ba mặt
  side-and-face milling cutter
  dao phay ba mặt
  sing-point cutter
  dao phay một lưỡi cắt
  single angle cutter
  dao phay góc
  single angle cutter
  dao phay một mặt
  single angle cutter
  dao phay rãnh mang cá
  single cutter
  dao phay một mặt
  single-angle cutter
  dao phay một góc
  slab cutter
  dao phay rộng bản
  slab milling cutter
  dao phay phôi tấm
  slab milling cutter
  dao phay rộng bản
  slitting cutter
  dao phay rãnh
  slot cutter
  dao phay rãnh
  slot cutter
  dao phay rãnh then
  slotting cutter
  dao phay rãnh
  slotting cutter
  dao phay rãnh then
  slotting milling cutter
  dao phay rãnh kiểu đĩa
  slotting side and face cutter
  dao phay rãnh ba mặt
  spherical cutter
  dao phay hình cầu
  spiral milling cutter
  dao phay rãnh xoắn
  spiral milling cutter
  dao phay xoắn ốc
  spiral-milling cutter
  dao phay (có) răng xoắn
  spline shaft milling cutter
  dao phay (trục) then hoa
  sprocket wheel cutter
  dao phay xích đĩa
  staggered tooth cutter
  dao phay có răng xen kẽ
  stepped cutter
  dao phay có bậc
  stocking cutter
  dao phay phá
  stocking cutter
  dao phay thô
  straddle (milling) cutter
  cặp dao phay giãn cách
  T-slot cutter
  dao phay rãnh chữ T
  T-slot cutter
  dao phay rãnh then
  tap fluting cutter
  dao phay rãnh tarô
  taper hobbing cutter
  dao phay lăn hình nón
  teeslot cutter
  dao phay rãnh chữ T
  thread milling cutter
  dao phay khía ren
  thread-milling cutter
  dao phay ren
  tonguing cutter
  dao phay (rãnh) mộng
  twist drill cutter
  dao phay rãnh xoắn mũi khoan
  woodruff key cutter
  dao phay rãnh then bán nguyệt
  worm milling cutter
  dao phay trục vít
  dao tiện
  angle-cutter
  dao tiện góc
  boring cutter
  dao tiện trong
  boring-bar cutter
  dao tiện lỗ chắp
  form cutter
  dao tiện hình
  forming cutter
  dao tiện định hình
  plain milling cutter
  dao tiện bằng
  side milling cutter
  dao tiện cạnh
  squaring cutter
  dao tiện mút
  dụng cụ cắt
  bar cutter
  dụng cụ cắt cốt thép
  clay cutter
  dụng cụ cắt đất sét
  cutter head
  đầu dụng cụ cắt
  external pipe cutter
  dụng cụ cắt ống ngoài
  glass cutter
  dụng cụ cắt kính
  ice cutter device
  dụng cụ cắt đá
  ice cutter device
  dụng cụ cắt nước đá
  inserted blade cutter
  đầu dụng cụ cắt
  inserted blade milling cutter
  đầu dụng cụ cắt
  inserted tooth cutter
  đầu dụng cụ cắt
  rivet cutter
  dụng cụ cắt đinh tán
  rotary cutter
  dụng cụ cắt kiểu xoay
  slate cutter
  dụng cụ cắt đá bảng
  tile cutter
  dụng cụ cắt gạch lát
  tube cutter
  dụng cụ cắt ống
  valve seat cutter
  dụng cụ cắt bệ xú páp
  verge cutter
  dụng cụ cắt cỏ
  washer cutter
  dụng cụ cắt long đen
  washer cutter
  dụng cụ cắt long đền
  washer cutter
  dụng cụ cắt vòng lót (da hay giấy dày)
  wire cutter
  dụng cụ cắt dây thép
  lưỡi cắt
  milling cutter
  lưỡi cắt răng
  sing-point cutter
  dao phay một lưỡi cắt
  lưỡi máy xoáy
  máy cắt

  Giải thích EN: Broadly, any machine, tool, or device that is used for cutting.broadly, any machine, tool, or device that is used for cutting.

  Giải thích VN: Nói chung dùng để chỉ máy, dụng cụ hay thiết bị được sử dụng để cắt vật liệu.

  máy cắt đứt
  mỏ cắt

  Kinh tế

  dao cắt
  người cắt

  Địa chất

  máy đánh rạch, (lưỡi) dao, thợ gương lò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X