• /plæɳk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm ván (dài, mỏng, dày từ 50 đến 150 mm, rộng ít nhất là 200 mm để lót sàn nhà..)
  (nghĩa bóng) mục, nguyên tắc chủ yếu (của một cương lĩnh, chính sách của một đảng (chính trị))
  Walk the plank
  Như walk
  thick as two planks
  như thick

  Ngoại động từ

  Lát ván (sàn...)
  (thông tục) ( + down) đặt (cái gì) mạnh xuống; trả (tiền) ngay
  to plank down money
  trả tiền ngay
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nướng (cá, thịt...) bằng cặp chả

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tấm ván dày
  ván đỡ hầm lò

  Xây dựng

  gỗ tấm
  gỗ ván
  tấm (ván)

  Kỹ thuật chung

  bản
  phai
  stop plank
  cánh phai
  stop plank
  phai đỉnh đập
  stop plank
  tấm phai
  thanh
  garboard plank
  tấm ván thành tàu
  tấm
  tấm phai
  tấm ván
  ván dày
  ván tấm
  ván ốp

  Kinh tế

  nướng bằng cặp chả (thịt, cá)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X