• /´a:kitekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kiến trúc sư
  (nghĩa bóng) người làm ra, người xây dựng, người sáng tạo
  to be the architect of one's own fortune
  tự mình xây dựng cơ đồ; tự mình tạo ra cái số phận của mình

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Kiến trúc sư. Nghề kiến trúc sư

  Giải thích EN: A licensed professional trained in the art of designing buildings and overseeing their construction.

  Giải thích VN: Một nghề, chuyên môn được công nhận, đào tạo về lĩnh vực nghệ thuât thiết kế nhà và cảnh quan trong xây dựng.

  Kỹ thuật chung

  kiến trúc sư
  architect association
  hội kiến trúc sư
  architect in training
  kiến trúc sư đang thực tập
  chief architect
  kiến trúc sư trưởng
  chief resident architect
  kiến trúc sư chủ nhiệm
  consulting architect
  kiến trúc sư tư vấn
  landscape architect
  kiến trúc sư cảnh quan
  landscape architect
  kiến trúc sư phong cảnh
  marine architect
  kiến trúc sư tàu thuyền
  naval architect
  kiến trúc sư tàu thuyền
  professional architect
  kiến trúc sư chuyên nghiệp
  site architect
  kiến trúc sư hiện trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X