• /plæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm, bản (bằng đồng, sứ...)
  Thẻ, bài (bằng ngà... ghi chức tước...)
  (y học) mảng (phát ban...); cao răng

  Kỹ thuật chung

  bản
  mảng
  tấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X