• Kỹ thuật chung

  lớp láng
  lớp trát
  lớp vữa trát

  Giải thích EN: A thin layer of plaster that covers walls throughout buildings or other structures. Giải thích VN: Một lớp vữa mỏng trát trên tường của tòa nhà và các cấu trúc khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X