• /plʌηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng gảy đàn tưng tưng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cú trời giáng, cú mạnh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồng đô la

  Ngoại động từ

  Ném phịch xuống, ném độp xuống
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh trúng bất ngờ

  Nội động từ

  Rơi phịch xuống, ngã phịch xuống, rơi độp xuống
  Gảy đàn tưng tưng (dây đàn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  drop , dump , plonk , plop , plump , unload , place , pluck , sink , sound , strike , strum , throw , toss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X