• /plʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo giật (kéo mạnh đột ngột)
  to give a pluck at someone's sleeve
  giật tay áo ai một cái
  Sự nhổ (lông, tóc...), sự bức, sự hái (hoa, quả)
  Sự gảy (đàn), sự búng
  Cỗ lòng, bộ lòng (tim, gan, phổi dùng làm thức ăn)
  Sự can đảm, sự gan dạ, sự can trường
  a man of pluck
  người gan dạ, người can trường
  to have plenty of pluck
  rất gan dạ, rất can trường
  Sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt

  Ngoại động từ

  Nhổ, bức hái (cái gì)
  to pluck weeds
  nhổ cỏ dại
  to pluck flowers
  hái hoa
  pluck one's eyebrows
  tỉa lông mày
  Nhổ lông, vặt lông (chim, gà..)
  Chộp lấy (cái gì)
  Gảy, búng (đàn, dây đàn), (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như pick
  pluck the strings of a guitar
  gảy đàn guita
  Lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải "vặt lông" (nghĩa bóng)
  to pluck a pigeon "vặt lông" một anh ngốc
  đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( + away) kéo, giật
  ( + at) kéo, giật (cái gì)
  to pluck up one's heart (spirits, courage)
  lấy hết can đảm

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  vặt lông gia cầm

  Xây dựng

  bứt

  Kỹ thuật chung

  sự kéo

  Kinh tế

  nội tạng, bộ lòng, thu hoạch (quả, chè), vặt lông (gia cầm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X