• /´pɔint¸blæηk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắn thẳng (phát súng)
  point-blank distance
  khoảng cách có thể bắn thẳng
  Thẳng thừng (nói)
  a point-blank refusal
  lời từ chối thẳng thừng

  Phó từ

  Nhắm thẳng, bắn thẳng (bắn súng)
  (nghĩa bóng) một cách thẳng thừng, trực tiếp (nói, từ chối)
  I told him point-blank it would not do
  tôi bảo thẳng hắn cái đó không ổn
  to refuse point-blank
  từ chối thẳng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X