• /¸ʌnri´zə:vd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không dành riêng, không cấp trước cho một người nhất định
  Không hạn chế, hoàn toàn, không còn giữ lại cái gì
  the unreserved approval
  sự tán thành hoàn toàn
  Không dè dặt, không cởi mở (người)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X