• /´pɔpjulə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác popularise

  Ngoại động từ

  Đại chúng hoá
  Truyền bá, phổ cập; phổ biến
  Làm cho quần chúng ưa thích, làm cho nhân dân yêu mến
  Mở rộng (quyền bầu cử...) cho nhân dân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  discredit , shun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X