• /'simplifai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm đơn giản, đơn giản hoá
  a simplified text
  một bài khoá đã đơn giản hoá (cho những người học ngoại ngữ..)
  giản tiện

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  rút gọn, đơn giản

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đơn giản
  đơn giản hóa
  rút gọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X