• /priˈkæst , priˈkɑst/

  Thông dụng

  Tính từ

  (bê tông) đúc sẵn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đúc sẵn
  được đúc sẵn
  sự đúc sẵn

  Kỹ thuật chung

  chế tạo sẵn
  lắp ghép
  joint of precast and cast-in-place members
  cụm lắp ghép và đổ tại chỗ
  joint of precast member
  cụm lắp ghép
  joint of precast member
  mối nối lắp ghép
  precast and cast-in-place structures
  kết cấu nửa lắp ghép (đúc sẵn và đổ tại chỗ)
  precast and cast-in-situ
  lắp ghép và đổ tại chỗ (nửa lắp ghép)
  precast building
  nhà lắp ghép
  precast concrete
  bê tông cốt thép lắp ghép
  precast construction
  nhà lắp ghép
  precast constructional element
  cấu kiện xây dựng lắp ghép
  precast element
  cấu kiện lắp ghép
  precast lining
  vỏ lắp ghép
  precast reinforced concrete
  bê tông cốt thép lắp ghép
  precast reinforced concrete products plant
  nhà máy bêtông cốt thép lắp ghép
  precast slab
  tấm bê tông lắp ghép
  precast structures
  kết cấu lắp ghép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X