• Kỹ thuật chung

    bộ lọc được bọc phía trong

    Giải thích EN: A filter that removes solids from a liquid-solid mixture after the inner surface of the filter medium has been precoated with built-up solids or filter aid. Giải thích VN: Một bộ lọc loại các vật cứng ra khỏi hỗn hợp nước-chất cứng sau khi bề mặt phía trong của bộ lọc được mạ bằng chất chống xước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X