• /pres´ti:ʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Uy tín
  lose prestige
  mất uy tín
  regain prestige
  lấy lại uy tín
  Thanh thế, uy thế (khả năng gây ấn tượng với người khác..)
  have prestige in the community
  có ưu thế trong cộng đồng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thanh thế
  prestige symbol
  biểu tượng thanh thế
  uy thế
  uy tín

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X