• /pri'ventiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác preventative

  Tính từ

  Ngăn ngừa, phòng ngừa; thận trọng với
  preventive measures
  biện pháp phòng ngừa
  (y học) phòng bệnh, nhằm ngăn ngừa
  preventive medicine
  thuốc phòng bệnh

  Danh từ

  Thuốc phòng bệnh; biện pháp phòng ngừa

  Kỹ thuật chung

  biện pháp phòng ngừa
  chất bảo vệ
  ngăn chặn
  ngăn ngừa
  preventive actions
  phép đo ngăn ngừa
  preventive maintenance
  sự bảo vệ ngăn ngừa
  phòng ngừa
  preventive fire protection
  sự phòng ngừa hỏa hoạn
  preventive inspection
  sự thanh tra phòng ngừa
  preventive maintenance
  bảo trì phòng ngừa
  preventive maintenance
  sự bảo dưỡng phòng ngừa
  preventive maintenance
  sự bảo trì phòng ngừa
  preventive maintenance time
  thờì gian bảo trì phòng ngừa
  preventive reactor/resistor
  điện kháng/điện trở phòng ngừa
  preventive service
  dịch vụ phòng ngừa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X