• Kỹ thuật chung

    khoan tạm/ gá

    Giải thích EN: A preparatory phase in which holes are drilled in a solid rock ledge before it is blasted. Giải thích VN: Là một giai đọan chuẩn bị trong đó người ta khoan các lỗ trên gờ đá cứng trước khi dùng thuốc nổ để phá vỡ nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X