• /pri'pærətri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sửa soạn cho cái gì, chuẩn bị cho cái gì; mở đầu
  preparatory to
  để chuẩn bị, để sẵn sàng (làm gì)
  preparatory investigations
  những cuộc điều tra bước đầu
  preparatory training
  sự đào tạo bước đầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuẩn bị, sơ bộ
  chuẩn bị

  Kỹ thuật chung

  dự bị
  sơ bộ
  ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X