• Xây dựng

    dải phân cách chính

    Giải thích EN: The central strip dividing the two opposing flows of traffic on a freeway. Giải thích VN: Dải phân cách ở giữa phân chia 2 luông giao thông ngược chiều trên xa lộ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X