• Thông dụng

  Danh từ

  Mạch in

  Toán & tin

  mạch đã in

  Điện

  mạch điện in

  Giải thích VN: Một mạch mà các dây được dán trên một đế cách điện, thường được chế tạo bằng cách để một lớp đồng dán sẵn lên đế cách đienẹ bị hóa chất ăn mòn. Phần dẫn điện không bị ăn mòn nhờ có chất bảo vệ được phủ lên bằng kĩ thuật in.

  Kỹ thuật chung

  mạch in

  Giải thích VN: Một mạch mà các dây được dán trên một đế cách điện, thường được chế tạo bằng cách để một lớp đồng dán sẵn lên đế cách đienẹ bị hóa chất ăn mòn. Phần dẫn điện không bị ăn mòn nhờ có chất bảo vệ được phủ lên bằng kĩ thuật in.

  ceramic wafer printed circuit
  mạch in trên bản gốm
  double-sided printed circuit
  bảng mạch in hai mặt
  double-sided printed circuit board
  bảng mạch in hai mặt
  fine-line printed circuit
  mạch in đường mịn
  flexible printed circuit
  mạch in dễ uốn
  flexible printed circuit
  mạch in mềm
  glass-epoxy printed circuit board
  tấm mạch in thủy tinh-epoxy
  high-frequency printed circuit
  mạch in cao tần
  high-frequency printed circuit
  tấm mạch in cao tần
  microwave-printed circuit
  mạch in vi ba
  multilayer printed circuit
  mạch in nhiều lớp
  multilayer printed-circuit board
  bảng mạch in nhiều lớp
  PCB (Printedcircuit board)
  bảng mạch in
  plated printed circuit
  mạch in mạ
  polyimide printed circuit
  mạch in polyimit
  printed circuit board
  bảng mạch in
  printed circuit board
  bảng mạch in (PCB)
  printed circuit board (PCB)
  bảng mạch in
  printed circuit connector
  bộ nối mạch in
  printed circuit connector
  dây nối mạch in
  printed circuit generator
  máy lập biểu đồ mạch in
  printed circuit generator
  máy vẽ mạch in
  printed circuit laminate
  bản mạch in
  printed circuit substrate
  đế tấm mạch in
  printed-circuit board
  bảng mạch in
  single-sided printed circuit
  mạch in một mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X