• Kỹ thuật chung

    máy thăm dò xung-thời gian điều chỉnh

    Giải thích EN: A radio transmitter that is carried aloft and transmits meteorological data in pulses phased at specific intervals. Also, TIME-INTERVAL RADIOSONDE. Giải thích VN: Một máy phát rađiô được mang ở trên cao và truyền các dữ liệu khí tượng dưới dạng các xung trong những khoảng thời gian xác định. Còn gọi là: TIME-INTERVAL RADIOSONDE.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X