• (đổi hướng từ Pulses)


  /pʌls/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hột đậu (đậu lăng, đậu Hà lan..)
  (y học) mạch
  to feel the pulse
  bắt mạch; (nghĩa bóng) thăm dò ý định (của ai)
  Nhịp đập; (nghĩa bóng) nhịp đập của cuộc sống, cảm xúc rộn ràng
  to stir one's pulses
  gây cảm xúc rộn ràng
  the pulse of the nation
  sự xúc động của cả nước, nhịp đập của trái tim cả nước (khi có một sự kiện gì...)
  (âm nhạc) nhịp điệu
  (vật lý) xung (rung động của âm thanh, ánh sáng..); những loạt xung
  discharge pulse
  xung phóng điện

  Nội động từ (như) .pulsate

  Nở ra co lại theo nhịp, đập nhanh (tim...)
  Đập, dao động, rung động
  Bị rung động, rộn ràng (một cảm xúc..)

  Cấu trúc từ

  take/feel somebody's pulse
  bắt mạch

  Hình thái từ

  Thực phẩm

  quả đậu

  Kỹ thuật chung

  cây họ đậu
  đập
  nhịp đập (của sóng địa chấn)
  hạt đậu
  mạch xung
  mạch
  allorhythmic pulse
  mạch không đều
  anacrotic pulse
  mạch lên dội
  ardent pulse
  mạch căng
  bigeminal pulse
  mạch nhịp đôi
  deficient pulse
  mạch thiếu hụt
  elastic pulse
  mạch đàn hồi
  febrile pulse
  mạch sốt
  infrequent pulse
  mạch chậm
  irregularity of pulse
  mạch không đều
  labile pulse
  mạch thay đổi
  low tension pulse
  mạch yếu
  pulse circuit
  mạch xung
  pulse cycle
  chu kỳ mạch
  pulse deficit
  sự thiếu hụt mạch
  pulse discrimination circuit
  mạch phân biệt xung
  pulse former or shaper
  mạch thay đổi dạng xung
  pulse memory circuit
  mạch nhớ xung
  pulse rate
  số lần mạch đập, nhịp mạch
  pulse-shaping circuit
  mạch nắn dạng xung
  rung động

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X