• /¸pju:tri´fækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thối rữa; vật thối rữa
  Sự đồi bại, sự sa đoạ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự mục nát
  sự thối rữa
  thối rữa

  Kinh tế

  sự hư hỏng
  sự phân hủy
  sự thối rữa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X