• /´rɔtənnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự mục (xương...)
  Sự sa đoạ, sự thối nát
  the rottenness of the capitalist regime
  sự thối nát của chế độ tư bản

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X