• /dis¸inti´greiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm tan rã, sự làm rã ra
  (hoá học) sự phân huỷ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân huỷ

  Xây dựng

  sự nghiền nát

  Điện lạnh

  sự (phân) rã
  beta-disintegration
  sự (phân) rã beta

  Kỹ thuật chung

  phân rã
  alpha-disintegration
  phân rã anpha
  beta disintegration energy
  năng lượng phân rã beta
  beta-disintegration
  sự (phân) rã beta
  disintegration constant
  hằng số phân rã
  disintegration energy
  năng lượng phân rã
  disintegration rock
  đá phân rã
  half-disintegration
  bán (phân) rã
  mode of disintegration
  kiểu phân rã
  phá hủy
  sự đập nhỏ
  sự nghiền
  sự phân hủy
  disintegration of limestone
  sự phân hủy đá vôi
  silicate disintegration
  sự phân hủy silicat
  sự phân rã
  beta-disintegration
  sự (phân) rã beta
  sự tách
  sự tan rã
  sự vỡ
  tan rã

  Kinh tế

  giải thể
  phân tán
  sự làm tan rã
  sự nghiền nhỏ ra
  sự phân biệt
  sự phân hủy

  Địa chất

  sự làm rã ra, sự nghiền, sự phân hủy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X