• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .putridity

  Sự thối, sự thối rữa; tình trạng thối rữa
  Sự thối tha, tình trạng thối tha; sự độc hại, tình trạng độc hại
  Sự đồi bại, sự sa đoạ; tình trạng đồi bại, tình trạng sa đoạ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tình trạng thối rữa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X