• (đổi hướng từ Quadrating)
  /'kwɔdreit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) vuông; chữ nhật
  quadrate bone
  xương vuông (ở đầu chin, rắn...)

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) hình vuông; khối chữ nhật
  (giải phẫu) xương vuông
  (từ cổ,nghĩa cổ), (toán học) bình phương, bậc hai

  Ngoại động từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)

  Làm thành vuông
  (toán học) quy vuông (quy thành hình vuông tương đương)
  ( + with) làm cho xứng với, làm cho tương hợp với

  Nội động từ

  ( + with) xứng với, tương hợp với

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bình phương

  Cơ - Điện tử

  Hình vuông, bình phương bậc hai

  Toán & tin

  lũy thừa bậc hai
  lũy thừa hai

  Y học

  vuông, bốn cạnh

  Kỹ thuật chung

  bình phương
  hình vuông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X