• /¸kɔris´pɔnd/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Xứng, tương ứng, phù hợp; đúng với
  expenses do not correspond to income
  chi tiêu không phù hợp với thu nhập
  to correspond to sample
  đúng với hàng mẫu
  Tương đương, đối nhau
  the American Congress corresponds to the British Parliament
  quốc hội Mỹ tương đương với nghị viện Anh
  the two windows do not correspond
  hai cửa sổ không cân đối nhau
  Giao thiệp bằng thư từ, trao đổi thư từ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tương ứng

  Kinh tế

  trao đổi thư từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X