• BrE/'kwɒntəti/
  NAmE/'kwɑ:ntəti/

  Kỹ thuật chung

  số lượng
  khối lượng
  abstract of quantities
  tóm tắt dự toán khối lượng
  bill of quantities
  bản kê khối lượng
  bill of quantities
  biểu khối lượng thi công
  bill of quantities contract
  hợp đồng biểu khối lượng
  Bills of Quantities-Estimated Only
  biểu kê khối lượng
  Measurement, Quantities Estimated Only
  đo lường theo khối lượng dự kiến
  priced bill of quantities
  bản kê khối lượng ghi giá
  quantities of building work
  khối lượng công tác xây dựng
  table of quantities
  bảng thống kê khối lượng (công trình sẽ thi công)

  Xây dựng

  Khối lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X