• /'reiʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đặc trưng cho chủng tộc, do chủng tộc, sinh ra từ chủng tộc
  a racial feature
  đặc trưng chủng tộc

  Cấu trúc từ

  racial pride
  sự tự kiêu về chủng tộc
  racial minorities
  những chủng tộc ít người
  racial discrimination
  sự phân biệt chủng tộc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X