• /dʒi´netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) căn nguyên, (thuộc) nguồn gốc
  (thuộc) di truyền học
  genetic code
  mã di truyền
  Phát sinh
  genetic classification
  phép phân loại phát sinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  di truyền
  genetic (al) statistics
  thống kê di truyền học
  genetic selection station
  trạm chọn giống di truyền
  genetic variation
  biến dị di truyền
  phát sinh
  Genetic Algorithm (GA)
  thuật toán phát sinh
  tạo thành

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  acquired

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X