• /'eθnik/

  Thông dụng

  Cách viết khác ethnical

  Tính từ

  Thuộc dân tộc, thuộc tộc người
  ethnic minority people
  người dân tộc thiểu số
  Không theo tôn giáo nào, vô thần
  Ethnic Minorities Committee

  0r Committee for Ethnic Minorities

  Ủy Ban Dân Tộc


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dân tộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X