• /hi´reditəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Di truyền, cha truyền con nối
  a hereditary disease
  một bệnh di truyền

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc di truyền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  acquired

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X