• /ˈkʌltʃərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) văn hoá
  cultural exchange
  sự trao đổi văn hoá
  cultural standard
  trình độ văn hoá
  (thuộc) trồng trọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X