• Hóa học & vật liệu

  dòng tỏa tia
  radial flow tray
  đĩa dòng tỏa tia

  Xây dựng

  dòng chảy hướng tâm
  radial flow settlement tank
  bể lắng kiểu dòng chảy hướng tâm

  Kỹ thuật chung

  luồng tỏa tia
  dòng chảy tỏa tròn

  Giải thích EN: 1. a working fluid flowing primarily along the radii of rotation.a working fluid flowing primarily along the radii of rotation.2. a spokelike flow of reservoir hydrocarbons toward a focal area.a spokelike flow of reservoir hydrocarbons toward a focal area. Giải thích VN: 1. một chất lỏng hoạt động chảy chủ yếu dọc theo các bán kính quay. 2. một dòng dạng bậc thang của hyđrôcácbon bể chứa tới một khu vực trung tâm.

  luồng hướng tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X