• (đổi hướng từ Radiations)
  /,reidi'eiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bức xạ, sự phát xạ, sự toả ra (nhiệt, năng lượng..); phóng xạ
  radiation reaction
  phản ứng bức xạ
  a low/high level of radiation
  mức độ phóng xạ thấp/cao
  Vật được bức xạ (nhất là những hạt phóng xạ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự bức xạ, sự phát xạ
  cosmic(al) radiation
  tia vũ trụ
  infra-red radiation
  bức xạ hồng ngoại
  residualr radiation
  (vật lý ) bức xạ còn dư
  resonance radiation
  bức xạ cộng hưởng
  solar radiation
  bức xạ mặt trời
  thermal radiation
  bức xạ nhiệt
  ultra-violet radiation
  bức xạ siêu tím

  Môi trường

  Phóng xạ
  Sự truyền năng lượng qua không gian hoặc bất kỳ môi trường nào. Còn được gọi là năng lượng phóng xạ.

  Cơ - Điện tử

  Sự phát xạ, sự bức xạ, sự tỏa tia

  Xây dựng

  sự phóng ra
  sự phóng tia
  sự tia

  Điện lạnh

  sự phát tia

  Kỹ thuật chung

  bức xạ
  độ rọi bức xạ
  phát ra
  emitted radiation
  bức xạ phát ra
  type of radiation emitted
  loại bức xạ phát ra
  phóng ra
  sự bức xạ
  sự chiếu xạ
  sự phát quang
  tỏa ra

  Kinh tế

  sự chiếu xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X