• /ˈʌltrə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có quan điểm cực đoan; cực đoan; quá khích

  Danh từ

  Người cực đoan, phần tử quá khích; người cực hữu (hoặc cực tả)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  siêu
  Rubidium Ultra Stable Oscillator (RUSO)
  Bộ tạo dao động bằng Rubidi siêu ổn định
  UHF (ultra-high frequency)
  siêu cao tần
  UHLL (ultra-high-Level language)
  ngôn ngữ bậc siêu cao
  UHV (ultra-high voltage)
  điện áp siêu cao
  ULSI (ultra-large scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  Ultra Cold Neutron (UCN)
  nơtron siêu lạnh
  ultra filtration
  sự siêu lọc
  Ultra High Quality (imagetechnology) (UHQ)
  chất lượng siêu cao
  ultra high speed
  siêu tốc độ
  Ultra Large Scale Integration (ULSI)
  tích hợp quy mô siêu lớn
  ultra non-euclidian space
  không gian siêu phi Ơclit
  Ultra Small Aperture Terminal (USAT)
  kết cuối có độ mở siêu nhỏ
  ultra-centrifugation
  sự (quay) siêu ly tâm
  ultra-gamma ray
  tia siêu gamma
  ultra-high frequency (UHF)
  siêu cao tần
  ultra-high frequency band
  dải siêu tần
  ultra-high frequency converter
  bộ chuyển đổi siêu cao tần
  ultra-high frequency generator
  máy phát sóng siêu cao tần
  ultra-high voltage (UHV)
  điện áp siêu cao
  ultra-high-Level language (VHLL)
  ngôn ngữ bậc siêu cao
  ultra-large scale integration (VLSI)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  ultra-light computer
  máy tính siêu nhẹ
  ultra-low frequency
  tần số siêu thấp
  ultra-microanalysis
  phân tích siêu vi lượng
  ultra-pure
  siêu tinh khiết
  ultra-red
  thuộc siêu âm
  ultra-small
  siêu nhỏ
  Ultra-Wideband (UWB)
  băng siêu rộng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X