• Thông dụng

  Cách viết khác directỵaccess

  Tính từ

  Truy xuất ngẫu nhiên (về máy tính)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  truy cập ngẫu nhiên

  Giải thích VN: Một phương pháp lưu trữ và truy tìm thông tin, trong đó máy tính có thể thâm nhập trực tiếp vào thông tin đó mà không cần phải tuần tự đi qua các vị trí. Thuật ngữ chính xác hơn là truy cập trực tiếp, nhưng thuật ngữ truy cập ngẫu nhiên đã trở nên gắn bó trong từ viết tắt RAM, được dùng phổ biến để chỉ bộ nhớ bên trong của máy PC-bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

  card random access memory (CRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên thẻ
  CRAM (cardrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên cạc
  DRAM (dynamicrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động
  EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động nâng cao
  EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tăng cường
  enhanced dynamic random access memory (EDRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động cải tiến
  FRAM (ferroelectricrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện
  PRAM (parallelrandom access machine)
  máy truy cập ngẫu nhiên song song
  RAM (randomaccess memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM)
  random-access memory RAM
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
  read/ write random access memory
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên đọc ghi
  SRAM (staticrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM)
  video random-access memory (VRAM)
  bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên
  VRAM (videorandom-access memory)
  bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên
  window random access memory (WRAM)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
  WRAM (windowrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
  WRAM (windowrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ-WRAM
  truy cập trực tiếp

  Xây dựng

  sự tiếp cận bất kỳ

  Điện lạnh

  truy nhập ngẫu nhiên
  static random-access memory (SRAM, static RAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh

  Kỹ thuật chung

  sự truy nhập ngẫu nhiên
  sự truy nhập trực tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X