• /¸rætifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thông qua, sự phê chuẩn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  duyệt y
  phê chuẩn
  conditional ratification
  phê chuẩn có điều kiện
  instrument of ratification
  thư phê chuẩn
  ratification of agent's contract
  sự phê chuẩn hợp đồng ký kết với người đại lý
  treaty ratification
  sự phê chuẩn hiệp ước
  phê duyệt
  thông qua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X