• /ə'pru:vl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận
  to nod in approval
  gật đầu, đồng ý
  to give one's approval to a plan
  tán thành một kế hoạch
  to meet with approval
  được tán thành, được chấp tthuận
  Sự phê chuẩn
  seal of approval
  sự phê chuẩn chính thức

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chấp thuận
  sự đồng ý
  sự duyệt y
  approval of drawings
  sự duyệt y các bản vẽ
  sự phê chuẩn
  site approval
  sự phê chuẩn hiện trường
  sự tán thành
  thỏa thuận (chuẩn y)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chấp nhận
  phê chuẩn
  Approval Liaison Engineer (UK) (ALE)
  Kỹ sư thông tin liên lạc được phê chuẩn ( Anh )
  One step Approval Procedure (ETSI) (OAP)
  Thủ tục phê chuẩn một bước (ETSI)
  site approval
  sự phê chuẩn hiện trường
  Two-step Approval Process (ETSI) (TAP)
  Quá trình phê chuẩn hai bước (ETSI)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chuẩn nhận
  chuẩn y
  hạch chuẩn (sự phê chuẩn sau khi xem xét)
  phê duyệt
  sự phê chuẩn
  sự phê chuẩn đồng ý
  sự tán thành
  thừa nhận
  thừa chuẩn
  ưng thuận
  on approval
  theo sự ưng thuận

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X