• /¸ræʃə´na:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lý do căn bản, nhân tố căn bản, cơ sở hợp lý (của một sự vật)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cách phân tích nguồn gốc, cách phân tích nguyên nhân (của một ý kiến...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hữu tỷ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X