• (đổi hướng từ Rationalizing)
  /´ræʃnəlaiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hợp lý hoá (một ngành sản xuất)
  Giải thích duy lý (tín ngưỡng...) làm cho (hành vi tư tưởng...) phù hợp với lẽ phải
  (toán học) hữu tỷ hoá

  Nội động từ

  Theo chủ nghĩa duy lý
  Hành động suy nghĩ theo chủ nghĩa duy lý

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hữu tỷ hóa

  Xây dựng

  hợp lý hóa

  Kinh tế

  hợp lý hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X