• /ˌmɪsəˈleɪniəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tạp, pha tạp, hỗn hợp; linh tinh
  miscellaneous goods
  tạp hoá
  miscellaneous business
  việc linh tinh
  Có nhiều đặc tính khác nhau, có nhiều thể khác nhau
  a miscellaneous writer
  một nhà văn viết nhiều thể văn khác nhau

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhiều loại

  Toán & tin

  hỗn hợp; nhiều vẻ, đa dạng

  Kỹ thuật chung

  bị xáo trộn
  hỗn hợp
  hỗn tạp
  đa dạng
  được trộn lẫn
  nhiều vẻ
  lẫn lộn
  tạp

  Kinh tế

  tạp hạng
  miscellaneous account
  tài khoản tạp hạng
  miscellaneous assets
  tài sản tạp hạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X