• Xây dựng

  đập tràn (cửa) chữ nhật
  đập vuông góc

  Giải thích EN: A rectangular notched device used on waterways to regulate and measure water height and upstream flow. Giải thích VN: Một kết cấu hình chữ V vuông góc được dùng trên các luồng lạch để điều chỉnh và đo độ cao nước và các dòng chảy ngược.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X