• /,rektifi'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sửa chữa; sự sửa cho thẳng; sự được sửa chữa; vật được sửa chữa
  Sự sửa chữa, sự đính chính (sách..)
  (vật lý) sự chỉnh lưu
  (hoá học) sự cất lại, sự tinh cất
  (rađiô) sự tách sóng
  (toán học) phép cầu trường được

  Cơ khí & công trình

  sự nắn lại (cho thẳng)

  Vật lý

  cầu đường

  Điện tử & viễn thông

  sự nắn điện

  Kỹ thuật chung

  chỉnh lưu
  barrier-layer rectification
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  bridge rectification
  sự chỉnh lưu bằng cầu
  contact rectification
  chỉnh lưu tiếp xúc
  degree of current rectification
  độ chỉnh lưu dòng
  degree of current rectification
  mức chỉnh lưu dòng
  degree of voltage rectification
  độ chỉnh lưu điện áp
  degree of voltage rectification
  mức chỉnh lưu điện áp
  efficiency of rectification
  hiệu suất chỉnh lưu
  full wave rectification
  sự chỉnh lưu có sóng đầy
  full wave rectification
  sự chỉnh lưu toàn sóng
  half-wave rectification
  sự chỉnh lưu nửa sóng
  linear rectification
  sự chỉnh lưu tuyến tính
  rectification (vs)
  sự chỉnh lưu
  rectification efficiency
  hiệu suất chỉnh lưu
  rectification factor
  hệ số chỉnh lưu
  thermionic rectification
  sự chỉnh lưu tecmion
  hiệu chỉnh

  Giải thích VN: Là quá trình chuyển một ảnh hoặc một hệ ô lưới từ hệ tọa độ ảnh sang hệ tọa độ quả đất thực. Hiệu chỉnh thường bao gồm quá trình xoay và điều chỉnh thang tỉ lệ các ô lưới và do đó đòi hỏi lấy lại mẫu các trị số.

  sự cải tạo
  sự cất lại
  sự chỉnh lưu

  Giải thích VN: Sự chuyển đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều sử dụng mạch hoặc thiết bị chỉnh lưu.

  barrier-layer rectification
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  bridge rectification
  sự chỉnh lưu bằng cầu
  full wave rectification
  sự chỉnh lưu có sóng đầy
  full wave rectification
  sự chỉnh lưu toàn sóng
  half-wave rectification
  sự chỉnh lưu nửa sóng
  linear rectification
  sự chỉnh lưu tuyến tính
  thermionic rectification
  sự chỉnh lưu tecmion
  sự nắn dòng

  Giải thích VN: Sự chuyển đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều sử dụng mạch hoặc thiết bị chỉnh lưu.

  sự sửa chữa
  Rectification of Loss or Damage
  sự sửa chữa tổn thất hoặc thiệt hại
  sự tinh cất

  Kinh tế

  chữa lại cho đúng
  sự cải chính
  sự chữa lại cho đúng
  sự tinh cất
  batch rectification
  sự tinh cất gián đoạn
  continuous rectification
  sự tinh cất liên tục
  sự tinh chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X