• Đo lường & điều khiển

  nhớt kế Redwood

  Kỹ thuật chung

  máy đo độ nhớt redwood

  Giải thích EN: A device that determines the viscosity of petroleum oils by measuring the time it takes for an amount of liquid to pass through an orifice. Giải thích VN: Một thiết bị xác định độ nhớt của dầu hỏa bằng cách đo thời gian cần thiết để một lượng chất lỏng chuyển qua một lỗ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X