• Kỹ thuật chung

    máy đo địa chấn tham chiếu

    Giải thích EN: A seismic detector used in seismic prospecting to record and compare successive explosions. Giải thích VN: Một máy dò địa chấn được dùng trong dự báo địa chấn để ghi lại và so sánh các vụ nổ liên tiếp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X